นโยบายความเป็นส่วนตัว

  • ทางร้าน ชุดนอนคนอ้วน.com มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่ได้แจ้งเอาไว้ให้กับเรา เพื่อความสะดวกในการให้บริการต่าง ๆ อาทิเช่น ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า แจ้งจัดส่งสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ ก็เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างทางร้านกับลูกค้า อาจมีการแจ้งข่าวสารของทางร้านไปยังท่านบ้างในบางครั้ง แต่ขอรับรองว่าจะไม่บ่อยจนเป็นการรบกวนลูกค้าทุกท่านเป็นอันขาด
  • ทางร้าน ชุดนอนคนอ้วน.com มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลงบนจ่าหน้าซอง/พัสดุ หรือหน่วยงานขนส่งอื่น ๆ เพื่อให้การซื้อ-ขาย สินค้าเป็นไปโดยสมบูรณ์ แต่เราจะไม่เปิดเผยหรือจำหน่ายจ่ายแจกข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลภายนอกด้วยวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือไปจากนี้
  • ทางร้าน ชุดนอนคนอ้วน.com ขอแจ้งให้ทราบว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านจะมีเพียงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ผู้ดูแลระบบของทางร้านเท่านั้น ซึ่งเรายืนยันที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับอย่างที่สุด ยกเว้นได้รับการร้องขอจากทางรัฐ หรือหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  • ทางร้าน ชุดนอนคนอ้วน.com อาจมีการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวในอนาคต ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของท่าน โปรดแวะเข้ามาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนทุกครั้ง