การสั่งซื้อและชำระเงิน

วิธีการสั่งซื้อ

  1. สั่งซื้อทางระบบตะกร้าสินค้าของทางร้าน
  2. สั่งซื้อโดยการแจ้งรหัสสินค้าและชื่อ-ที่อยู่จัดส่งมาทางอีเมล์ sonthayaonline@gmail.com
  3. สั่งซื้อโดยการแจ้งรหัสสินค้าและชื่อ-ที่อยู่จัดส่งมาทางแบบฟอร์มติดต่อร้านค้า
  4. สั่งซื้อโดยการแจ้งรหัสสินค้าและชื่อ-ที่อยู่จัดส่งมาทางโทรศัพท์ 08-1541-5981

วิธีการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินได้ตามบัญชีต่อไปนี้

ชื่อบัญชี รุ่งฤดี ศิริเยาว์วรรณ ประเภท ออมทรัพย์

สาขาในกรุงเทพ
- ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยแฟชั่นไอส์แลนด์ เลขที่บัญชี 488-0-09136-7
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยแฟชั่นไอส์แลนด์ เลขที่บัญชี 865-0-08312-7

สาขาต่างจังหวัด
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุไหงโก-ลก เลขที่บัญชี 247-2-46621-9
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุไหงโก-ลก เลขที่บัญชี 662-215719-0

เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งรายละเอียด วันเวลา + ยอดเงิน + ธนาคารที่โอนมาด้วย