all-purpose-sleepwear-2

ชุดนอนอเนกประสงค์

เดิมทีนั้น ชุดนอน ได้ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการนอนเท่านั้น แต่ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนารูปแบบให้สามารถสวมไปไหนมาไหนใกล้บ้านได้ด้วย เช่น ไปซื้อของใช้จำเป็นที่ร้านค้าใต้คอนโด แวะกินอาหารตามสั่งรอบดึก แม้กระทั่งเดินเอาขยะไปทิ้งถังส่วนรวม เป็นต้น ซึ่งบรรดานักออกแบบต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่า ชุดนอนเสื้อกางเกง นี่แหละที่เหมาะสมที่สุดกับกิจกรรมดังกล่าว เพียงแค่คว้าเสื้อแจ๊คเก็ต หรือเสื้อคลุมตัวโคร่งมาสวม คุณก็พร้อมที่จะออกจากบ้านได้แล้ว

top-hit-sleepwear-2

6 ประเภทชุดนอนยอดนิยม

จากการจัดทำโพลเพื่อสำรวจหา ชุดนอนยอดนิยม ของประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1996 และประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 2004 จะเห็นได้ว่าประชากรของทั้งสองประเทศมีพฤติกรรมการสวมชุดนอนที่คล้ายคลึงกันเป็นอันมาก ทำให้ประเทศอื่น ๆ ที่นิยมเลียนแบบวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของสองประเทศมหาอำนาจนี้มาใช้ พลอยรับอิทธิพลเหล่านี้มาด้วย ดังนั้น เราจึงสามารถจำแนกประเภทของ ชุดนอนยอดนิยม ออกได้เป็น 6 ประเภทใหญ่ ๆ มาดูกันดีกว่าว่าคุณอยู่ในกลุ่มไหน